665/2021

Helsingfors den 29 juni 2021

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen (515/2020) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 31 juli 2022. Lagens 39 § 4 mom. tillämpas på anmälningar som gäller läsåren 2020–2021 och 2021–2022. Lagens 40 § 5 mom. tillämpas vid förlängning av studierätter som gäller under lagens giltighetstid.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 91/2021
KuUB 5/2021
RSv 92/2021

Helsingfors den 29 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.