663/2021

Helsingfors den 23 juni 2021

Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enligt med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (431/2015):

1 §

Det i Strasbourg den 24 juni 2013 upprättade protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna träder i kraft den 1 augusti 2021 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 12 mars 2015 och av republikens president den 10 april 2015. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 17 april 2015.

2 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (431/2015) träder i kraft den 1 augusti 2021.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 46/2021)

Helsingfors den 23 juni 2021

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Lagstiftningsråd
Krista Oinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.