661/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Lag om ändring av 1 kap. 3 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. 3 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
Upphandlingsärenden

Marknadsdomstolen handlägger som upphandlingsärenden de förvaltningstvistemål som enligt 67 § 2 mom. i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) hör till dess behörighet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 241/2020
ShUB 16/2021
RSv 111/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.