606/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Energimyndigheten (870/2013) 1 § 2 mom. 15 och 16 punkten, sådana de lyder i lag 634/2020, som följer:

1 §
Uppgifter

Energimyndigheten sköter de uppgifter som myndigheten har enligt


15) lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013),

16) lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport (446/2007),Denna lag träder i kraft den 30 juni 2021.

RP 48/2021
EkUB 17/2021
RSv 98/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.