596/2021

Helsingfors den 18 juni 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (680/2017) bilagan, sådan den lyder i förordning 542/2020, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Punkt 1 i kap. 1 i bilagan träder dock i kraft först den 1 augusti 2022.

De examina som avses i punkt 49 i kap. 2 i bilagan och punkt 41 i kap. 3 i bilagan får avläggas till och med den 31 december 2024. Den examen som avses i punkt 2 i kap. 1 i bilagan får avläggas till och med den 31 juli 2025.

Helsingfors den 18 juni 2021

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Sakkunnig
Anne-Maria Marttila

Bilaga

YRKESINRIKTADE EXAMINA

1 kap.

Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom fordonsbranschen
1 punkten träder i kraft 1.8.2022.
2) Grundexamen inom bilbranschen
2 punkten gäller t.o.m. 31.7.2022.
3) Grundexamen inom livsmedelsbranschen
4) Grundexamen i tandteknik
5) Grundexamen inom hästhushållning
6) Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
7) Grundexamen inom gruvbranschen
8) Grundexamen i fiskeri
9) Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
10) Grundexamen i maskin- och produktionsteknik
11) Grundexamen inom laboratoriebranschen
12) Grundexamen i flygplansmekanik
13) Grundexamen i affärsverksamhet
14) Grundexamen i idrott
15) Grundexamen i logistik
16) Grundexamen i natur och miljö
17) Grundexamen inom läkemedelsbranschen
18) Grundexamen inom lantmäteribranschen
19) Grundexamen inom lantbruksbranschen
20) Grundexamen inom turismbranschen
21) Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
22) Grundexamen i sjöfart
23) Grundexamen inom skogsbranschen
24) Grundexamen i musik
25) Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
26) Grundexamen inom processindustrin
27) Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
28) Grundexamen inom trädgårdsbranschen
29) Grundexamen inom träindustrin
30) Grundexamen inom byggnadsbranschen
31) Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
32) Grundexamen inom cirkusbranschen
33) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
34) Grundexamen inom el- och automationsbranschen
35) Grundexamen inom konstindustrin
36) Grundexamen i husteknik
37) Grundexamen i dans
38) Grundexamen i teknisk planering
39) Grundexamen inom textil- och modebranschen
40) Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
41) Grundexamen inom säkerhetsbranschen
42) Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen
43) Grundexamen i instrumentvård

2 kap.

Yrkesexamina Omfattning i kompetenspoäng
1) Yrkesexamen inom fordonsbranschen 150
2) Yrkesexamen i kontakttolkning 150
3) Yrkesexamen i livsmedelsförädling 120
4) Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 120
5) Yrkesexamen i djurskötsel 150
6) Yrkesexamen inom energibranschen 150
7) Yrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik 150
8) Yrkesexamen inom hästhushållning 150
9) Yrkesexamen i massage 150
10) Yrkesexamen i fastighetsförvaltning 150
11) Yrkesexamen inom gruvbranschen 150
12) Yrkesexamen i fiskeri 150
13) Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 150
14) Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda 150
14 punkten gäller t.o.m. 31.7.2021.
15) Yrkesexamen inom stenbranschen 150
16) Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll 150
17) Yrkesexamen inom transportbranschen 150
18) Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen 150
19) Yrkesexamen i lasthantering 150
20) Yrkesexamen inom bageribranschen 150
21) Yrkesexamen i flygplatsservice 150
22) Yrkesexamen i flygplansmekanik 150
23) Yrkesexamen i affärsverksamhet 150
24) Yrkesexamen i idrott och träning 150
25) Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 150
26) Yrkesexamen inom naturbranschen 150
27) Yrkesexamen i arbete som teamledare 150
28) Yrkesexamen inom lantmäteribranschen 150
29) Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen 150
30) Yrkesexamen inom lantbruksbranschen 150
31) Yrkesexamen i turismservice 150
32) Yrkesexamen inom mediebranschen 150
33) Yrkesexamen i sjöfart 150
34) Yrkesexamen inom skogsbranschen 150
35) Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård 150
36) Yrkesexamen i musikproduktion 150
37) Yrkesexamen i guideservice 120
38) Yrkesexamen i servicelogistik 150
39) Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 150
40) Yrkesexamen inom renhushållning 150
41) Yrkesexamen inom processindustrin 150
42) Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 150
43) Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen 150
44) Yrkesexamen inom träbranschen 150
45) Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter 150
46) Yrkesexamen i kundservice på restaurang 120
47) Yrkesexamen i matservice 150
48) Yrkesexamen i sameslöjd 150
48 punkten träder i kraft 1.1.2022.
49) Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll 150
49 punkten gäller t.o.m. 31.12.2021.
50) Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice 150
51) Yrkesexamen inom dykbranschen 150
52) Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen 150
53) Yrkesexamen inom konstindustrin 150
54) Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 150
55) Yrkesexamen i husteknik 150
56) Yrkesexamen inom textil- och modebranschen 150
57) Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen 150
58) Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänster 150
59) Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik 150
59 punkten gäller t.o.m. 31.12.2020.
60) Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 150
61) Yrkesexamen inom tullbranschen 150
62) Yrkesexamen i produktionsteknik 150
63) Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen 150
64) Yrkesexamen inom funktionshinderområdet 150
64 punkten träder i kraft 1.8.2021.
65) Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 150
66) Yrkesexamen inom miljöbranschen 150
67) Yrkesexamen i företagande 150
66 punkten träder i kraft 1.1.2022.
68) Yrkesexamen för företagare 150
68 punkten gäller t.o.m. 31.12.2021.

3 kap.

Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen 180
2) Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen 180
3) Specialyrkesexamen i djurskötsel 180
4) Specialyrkesexamen inom energibranschen 180
5) Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost 160
6) Specialyrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik 180
7) Specialyrkesexamen inom hästhushållning 180
8) Specialyrkesexamen i massage 180
9) Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen 180
10) Specialyrkesexamen i immobilisationsvård 180
11) Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning 180
12) Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning 180
13) Specialyrkesexamen i fiskeri 180
14) Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 180
15) Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll 180
16) Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster 180
17) Specialyrkesexamen för fartygselmästare 180
18) Specialyrkesexamen inom bageribranschen 180
19) Specialyrkesexamen i flygplansmekanik 180
20) Specialyrkesexamen för trafiklärare 180
21) Specialyrkesexamen i affärsverksamhet 180
22) Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 180
23) Specialyrkesexamen inom naturbranschen 180
24) Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen 180
25) Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden 180
26) Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen 180
27) Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen 180
28) Specialyrkesexamen inom mediebranschen 180
29) Specialyrkesexamen inom skogsbranschen 180
30) Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård 180
31) Specialyrkesexamen i rättstolkning 180
32) Specialyrkesexamen i servicelogistik 180
33) Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 180
34) Specialyrkesexamen inom processindustrin 180
35) Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade 180
36) Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 180
37) Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen 180
38) Specialyrkesexamen inom träindustrin 180
39) Specialyrkesexamen i arbetsledning inom byggnadsbranschen 180
40) Specialyrkesexamen i sameslöjd 180
40 punkten träder i kraft 1.1.2022.
41) Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 180
41 punkten gäller t.o.m. 31.12.2021.
42) Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen 180
43) Specialyrkesexamen inom konstindustrin 180
44) Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 180
45) Specialyrkesexamen i husteknik 180
46) Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen 180
47) Specialyrkesexamen i data- och datakommunikationsteknik 180
47 punkten gäller t.o.m. 31.12.2020.
48) Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 180
49) Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion 180
50) Specialyrkesexamen i produktionsteknik 180
51) Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete 180
52) Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 180
53) Specialyrkesexamen i träning 180
54) specialyrkesexamen i äldreomsorg 180
55) Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 180
56) Specialyrkesexamen inom miljöbranschen 180
57) Specialyrkesexamen för företagsrådgivare 180
57 punkten gäller t.o.m. 31.12.2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.