551/2021

Helsingfors den 17 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) 20 § 2 punkten, sådan den lyder i förordning 744/2018, som följer:

6 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §
Indragning av studierätten

I 81 § i lagen om yrkesutbildning behandlas indragning av studierätten och lagrummet tillämpas på följande yrkesexamina och kompetensområden:


2) yrkesexamen för fordonskranförare, yrkesexamen för massör, yrkesexamen i massage, yrkesexamen i fotvård, yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, yrkesexamen i gipsning, yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, inom yrkesexamen inom transportbranschen kompetensområdet för servicetransporter, kompetensområdet för varutransporter, kompetensområdet för skogsindustrins transporter och kompetensområdet för persontransporter, yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom, yrkesexamen för flygplatsservice, yrkesexamen i flygplansmekanik, yrkesexamen i idrott, yrkesexamen i idrott och träning, yrkesexamen för busschaufför, yrkesexamen inom markanläggningsbranschen, yrkesexamen i sjöfart, inom yrkesexamen i skogsbranschen kompetensområdet för körning av skogsmaskiner, yrkesexamen för skogsmaskinsförare, yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård, yrkesexamen för obduktionspreparator, yrkesexamen för familjedagvårdare, yrkesexamen i biltransport av trävaror, yrkesexamen i arbete bland missbrukare, yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen, inom yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst kompetensområdet för bokbusstjänster, yrkesexamen inom säkerhetsbranschen, yrkesexamen för tränare, yrkesexamen inom funktionshinderområdet, yrkesexamen för väktare, yrkesexamen för kombinationsfordonsförare, inom yrkesexamen inom miljöområdet kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen, inom yrkesexamen i miljövård kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen,Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

Denna förordning tillämpas för första gången på dem som söker till utbildning som leder till yrkesexamen inom funktionshinderområdet som börjar den 1 augusti 2021 eller därefter.

Helsingfors den 17 juni 2021

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Regeringsråd
Sami Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.