486/2021

Helsingfors den 4.6.2021

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken (456/2016) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 20 juni 2016. Lagens 3 § 40 punkten och 136 § 5 och 6 mom. gäller till och med den 21 juni 2024.Denna lag träder i kraft den 21 juni 2021.

RP 55/2021
KoUB 10/2021
RSv 60/2021

Helsingfors den 4.6.2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.