476/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Lag om ändring av 65 § i lagen om privata säkerhetstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) 65 § 2 mom., sådant det lyder i lag 652/2016, som följer:

65 §
Uppgifter som ska framgå av ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

På ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan dessutom antecknas skattenumret enligt lagen om skattenummer och skattenummerregistret (473/2021) för en person som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, om personens uppgifter finns i skattenummerregistret.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

RP 2/2021
FiUB 5/2021
RSv 59/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.