464/2021

Helsingfors den 3 juni 2021

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 3 kap. 10 a § och 5 kap. 1 § i förundersökningslagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 3 kap. 10 a § och 5 kap. 1 § i förundersökningslagen (67/2021):

1 §

Lagen om ändring av 3 kap. 10 a § och 5 kap. 1 § i förundersökningslagen (67/2021) träder i kraft den 10 juni 2021.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2021.

Rådets förordning (EU) 2017/1939 (32017R1939); EUT L 283, 31.10.2017, s. 1

Helsingfors den 3 juni 2021

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Lauri Rautio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.