451/2021

Helsingfors den 3 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (166/2021) 5 §, sådan den lyder i förordning 410/2021, som följer:

5 §
Begränsning av serverings- och öppettider

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Mellersta Österbotten vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 18 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 19. I andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser belägna i något av de landskap som nämns ovan ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 19 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 20.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Egentliga Finland, Birkaland och Kymmenedalen ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 22 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 23.

I en förplägnadsrörelse som är belägen någon annanstans än i ett landskap som nämns i 1 eller 2 mom. ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 24 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 1.

Serveringen av alkoholdrycker får överallt inledas tidigast klockan 7 enligt vad som därom föreskrivs särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2021.

Helsingfors den 3 juni 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.