448/2021

Helsingfors den 31 maj 2021

Skatteförvaltningens beslut om ändring av 1 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

Skatteförvaltningen fogar till 1 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (4/2021) ett nytt mom. 4 enligt följande:

1 §
Betalningsarrangemang

Det som i detta beslut bestäms om den skattskyldige tillämpas också på förmedlare som avses i 133 s § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993).


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2021.

Helsingfors den 31 maj 2021

Generaldirektör
Markku Heikura

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.