446/2021

Helsingfors den 31 maj 2021

Lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 58 d § 3 mom. 2 punkten och 4 mom. sådana de lyder i lag 147/2021, som följer:

58 d §
Förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för kunder och deltagare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin

I 1 mom. avsedda utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse är


2) med avseende på område och funktion avgränsade utrymmen utomhus som används för syften som riktar sig till fler än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning för verksamheten i fråga verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt,


Med närkontakt avses att människor

1) vistas i samma utrymme inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter, eller

2) har fysisk kontakt med varandra.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.

RP 73/2021
ShUB 14/2021
RSv 69/2021

Helsingfors den 31 maj 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.