442/2021

Helsingfors den 26 maj 2021

Utrikesministeriets förordning om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för markhanteringssektorn

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §

Det i Addis Abeba den 17 maj 2021 mellan Finland och Etiopien ingångna avtalet om ändring av den andra fasen i överenskommelsen om finländskt stöd för markhanteringssektorn (REILA II) träder i kraft enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.

(Avtalet är tillgängligt i utrikesministeriets föreskriftssamling . Utrikesministeriet ger också närmare information om det på finska och svenska.)
(Avtalet är tillgängligt i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information om det på finska och svenska.)

Helsingfors den 26 maj 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Enhetschef
Theresa Zitting

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.