436/2021

Helsingfors den 27 maj 2021

Statsrådets förordning om den tillåtna toleransmarginalen för uppskattade fångstmängder som antecknas i fiskeloggboken

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 3 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014), sådant momentet lyder i lag 354/2021:

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om den tillåtna artspecifika felmarginalen i uppskattade fångstmängder som antecknas i fiskeloggboken i fråga om fångster som erhållits genom fiske av torsk, strömming och vassbuk och som landas osorterade.

Den tillåtna toleransmarginalen för den i fiskeloggboken antecknade uppskattningen av mängden fisk i kilogram som finns ombord i förhållande till den mängd fisk som landats ska för varje landad art vara 10 procent av den sammanlagda mängden av alla fångster som finns ombord.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.

Helsingfors den 27 maj 2021

Forsknings- och kulturminister
Annika Saarikko

Konsultativ tjänsteman
Harri Kukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.