430/2021

Helsingfors den 25 maj 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer (1063/2020) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2021 och gäller till och med den 31 december 2022.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft tas avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 25 maj 2021

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Regeringsråd
Juho-Antti Jantunen

Bilaga

Undervisnings- och kulturministeriets offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet

Prestation Avgift
1) Tillstånd att ordna utbildning enligt gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning 2 160 €
3 och 4 § i gymnasielagen (714/2018)
22 och 28 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
2) Tillstånd att ordna utbildning enligt lagen om grundläggande konstundervisning 920 €
2 och 3 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
3) Tillstånd att driva läroanstalt enligt lagen om fritt bildningsarbete 1 150 €
4 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
4) Ändring av ett sådant tillstånd att ordna utbildning eller en sådan utbildningsuppgift som avses i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning 1 465 €
7 och 39 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
5 § i gymnasielagen (714/2018)
29 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
5) Ändring av ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i lagen om grundläggande konstundervisning 540 €
3 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
6) Ändring av ett sådant tillstånd att driva läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete 910 €
4 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
7) Ändring av ett tillstånd att driva en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete, när det är fråga om namnändring vid läroanstalten 190 €
4 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
8) Tillstånd att i undervisning på främmande språk ordna tvåårig förskoleundervisning före den grundläggande utbildningen 505 €
9 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
9) Tillstånd för en gemensam läroplan för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen eller tillstånd för läroplanen för den grundläggande utbildningen att omfatta yrkesinriktade studier 650 €
15 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
12 § i gymnasielagen (714/2018)
10) Tillstånd till ett högre antal arbetsdagar än vad som bestämts 505 €
23 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
11) Försökstillstånd 1 295 €
20 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
18 § i gymnasielagen (714/2018)
20 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
12) Dispens från de behörighetsvillkor som föreskrivs genom förordning 640 €
8 § i statstjänstemannalagen (750/1994)
9 § i reglementet för statsrådet (262/2003)
13) Beslut om beviljande av statsgaranti för konstutställningar 200 €
4 § i lagen om statsgaranti för konstutställningar (411/1986)
14) Beslut om förbud mot beslag av utställningsföremål 155 €
2 § i lagen om förbud mot beslag av vissa utställningsföremål som förs in till Finland (697/2011)
15) Beslut om rätt att förrätta vigsel i en främmande stat 260 €
112 § i äktenskapslagen (234/1929)
16) Beslut om rätt för en präst som är anställd i en utländsk kyrklig församling att förrätta vigsel 260 €
113 § i äktenskapslagen (234/1929)
17) Tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling 300 €
28 i § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
18) Tillstånd att ordna utbildning enligt lagen om utbildning som handleder för examensutbildning 1 595 €
3 och 4 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020)
19) Ändring av ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning 1 595 €
6 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.