428/2021

Helsingfors den 26 maj 2021

Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering (1388/2018), sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 794/2019, 1291/2019, 134/2020, 479/2020, 642/2020 och 155/2021, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.

Helsingfors den 26 maj 2021

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Ledande sakkunnig
Tapio Puurunen

Bilaga

Löneklasser och ersättningar på grund av gällande förhållanden

1. Löneklasser

Löneklass Lön/månad
10 11 153,88 euro
9 10 038,73 euro
8 9 043,90 euro
7 8 147,66 euro
6 7 329,36 euro
5 6 623,89 euro
5 a 6 271,98 euro
4 5 920,06 euro
3 5 443,28 euro
2 5 006,23 euro
1 4 608,91 euro

2. Ersättningar på grund av gällande förhållanden

2.1 Land/insats Ersättning på grund av gällande
förhållanden / anställningsdag
Afghanistan 198,09 euro
Kenya 138,00 euro
Libanon 144,31 euro
UNITAD 51,00 euro

2.2 Sekretariatsuppgifter

Berlin, Bryssel, Strasbourg och Wien 144,31 euro
Genève 178,13 euro
Riga 134,65 euro
Warszawa 120,15 euro
Vilnius 124,98 euro

2.3 Räddningsbranschens personal i uppgifter enligt

38 § i räddningslagen (379/2011) 135,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.