417/2021

Helsingfors den 20 maj 2021

Statsrådets förordning om ändring av vissa bestämmelser i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992)

1) 3 § 1–3 mom., 19, 24, 25, 27, 28 a och 29–31 §, 32 § 1–4 mom., 33 § och 33 a § 2 mom., av dem 3 § 1 mom. och 32 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 1648/1992, 3 § 2 och 3 mom. och 33 § sådana de lyder i förordning 1056/2019, 19 och 30 § och 32 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 251/2003, 25 § sådan den lyder i förordningarna 343/1997 och 773/2017, 27 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 343/1997, 28 a § sådan den lyder i förordning 1366/2007, 29 § sådan den lyder i förordning 328/2003, 31 § sådan den lyder i förordningarna 343/1997 och 251/2003, 32 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1064/2012 och 33 a § 2 mom. sådant det lyder i förordning 464/2008, samt

2) 26 a och 26 b §, sådana de lyder, 26 a § i förordningarna 1309/1999 och 773/2017 och 26 b § i förordning 1309/1999.

2 §

Förordningens 1 § 1 punkt träder i kraft den 1 juli 2021 och 1 § 2 punkten träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 20 maj 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Pirjo Kainulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.