416/2021

Helsingfors den 19 maj 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslutning till medborgargränssnittet av intyg som ges till patienten för uppföljning av vården av patienten

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 5 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), sådant det lyder i lag 250/2014:

1 §
Intyg till patienten

Patienten kan med hjälp av medborgargränssnittet ges intyg över

1) sina vaccinationer,

2) resultaten av sina laboratorieundersökningar, och

3) genomgången covid-19.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2021.

Helsingfors den 19 maj 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Outi Äyräs-Blumberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.