413/2021

Helsingfors den 20 maj 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § i statsrådets förordning om utrikesförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om utrikesförvaltningen (256/2000) 2 § 1 mom. och 5 § 1 mom. 5 punkten,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. i förordning 360/2015 och 5 § 1 mom. 5 punkten i förordning 511/2014, som följer:

2 §
Myndighet som tillsätter tjänster inom utrikesförvaltningen

Statsrådet utnämner utrikesråd, administrationsdirektören, kommunikationsdirektören, ekonomidirektören, datadirektören, ambassadråd, lagstiftningsråd, konsultativa tjänstemän och handelsråd.


5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna inom utrikesförvaltningen

Behörighetsvillkoren för tjänster inom utrikesförvaltningen är utöver vad som bestäms om finskt medborgarskap i statstjänstemannalagen och om språkkunskap i 6 §


5) för ekonomidirektör, ekonomiplaneringschef, säkerhetschef och datadirektör högre högskoleexamen och i praktiken visad ledarförmåga,Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.

Helsingfors den 20 maj 2021

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Personaldirektör
Kirsti Pohjankukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.