412/2021

Helsingfors den 20 maj 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 8 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 2 § och 8 § 1 mom. 6 punkten, sådana de lyder, 2 § i förordning 1025/2020 och 8 § 1 mom. 6 punkten i förordning 243/2021, som följer:

2 §
Statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Altia Abp, Arctia Ab, Boreal Växtförädling Ab, Finavia Abp, Finnair Abp, Finnpilot Pilotage Ab, Fortum Abp, Gasonia Oy, Gasum Oy, Governia Oy, Kemijoki Oy, Kommunfinans Abp, Leijona Catering Oy, Motiva Oy, Neova Oy, Neste Abp, Nordic Morning Group Abp, Patria Abp, Posti Group Abp, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen Ilmailuopisto Oy, Finlands Färjetrafik Ab, Finlands Malmförädling Ab, Ab Myntverket i Finland, Finska Centralen för Utsädespotatis Ab, Suomen Viljava Oy, Tapio Ab, Veikkaus Ab och VR-Group Ab.

8 §
Behörighetsvillkor för tjänstemän

Utöver vad som föreskrivs i 43 § i reglementet för statsrådet är behörighetsvillkoren


6) för tjänstemän som utför översättningsarbete inom översättnings- och språksektorn högskoleexamen eller diplomtranslatorsexamen.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.

Helsingfors den 20 maj 2021

Statsminister
Sanna Marin

Lagstiftningsråd
Maaret Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.