408/2021

Helsingfors den 11 maj 2021

Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Nepal om Hållbara vatten- och sanitetstjänster för alla -projektet

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §

Den i Katmandu den 4 maj 2021 undertecknade överenskommelsen mellan Finland och Nepal om Hållbara vatten- och sanitetstjänster för alla -projektet träder i kraft den 24 maj 2021 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2021.

(Överenskommelsen är tillgänglig i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi och på utrikesministeriet som också ger närmare information om den på finska och svenska.)

Helsingfors den 11 maj 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Enhetschef
Veikko Kiljunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.