407/2021

Helsingfors den 12 maj 2021

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter

Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter (811/2020) en ny 4 a §, som följer:

4 a §

Med avvikelse från vad som bestämts i 4 § får de skattskyldiga för vilka den sista inlämningsdagen för saknade och korrigerade uppgifter för år 2020 enligt anteckningen i den förhandsifyllda skattedeklaration som de fått är den 11 maj 2021 lämna in dem senast den 14 maj 2021.


Detta beslut träder i kraft den 12 maj 2021.

Helsingfors den 12 maj 2021

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande jurist
Matti Merisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.