406/2021

Helsingfors den 12 maj 2021

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras bilagorna 1–3 till arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker (1352/2011), av dem bilaga 3 sådan den lyder i förordningarna 254/2014 och 830/2018, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2021. Punkterna 56–58 i tabellen i bilaga I och punkterna 4, 10 och 12–72 i tabellen i bilaga II till förordningen träder dock i kraft först den 5 juli 2022.

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1922 av den 18 november 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa del III punkt 13 i bilaga II till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen vad gäller aluminium
Kommissionens direktiv (EU) 2020/2088 av den 11 december 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG vad gäller märkningen av allergiframkallande doftämnen i leksaker
Kommissionens direktiv (EU) 2020/2089 av den 11 december 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG vad gäller förbudet mot allergiframkallande doftämnen i leksaker

Helsingfors den 12 maj 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Specialsakkunnig
Minna Kumpulainen

Bilaga I

Tabell över allergiframkallande doftämnen som enligt 1 § är förbjudna i leksaker

Nr Namn på det allergiframkallande doftämnet CAS-nummer
(1) Olja av ålandsrot (Inula helenium) 97676-35-2
(2) Allylisotiocyanat 57-06-7
(3) Bensylcyanid 140-29-4
(4) 4-tert-butylfenol 98-54-4
(5) Chenopodiumolja 8006-99-3
(6) Cyclamenalkohol 4756-19-8
(7) Dietylmaleat 141-05-9
(8) Dihydrokumarin 119-84-6
(9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd 6248-20-0
(10) 3,7-Dimetyl-2-Oken-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) 40607-48-5
(11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin 17874-34-9
(12) Dimetylcitrakonat 617-54-9
(13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on 26651-96-7
(14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on 141-10-6
(15) Difenylamin 122-39-4
(16) Etylakrylat 140-88-5
(17) Fikonblad, färska och beredda 68916-52-9
(18) Trans-2-heptenal 18829-55-5
(19) Trans-2-hexenaldietylacetal 67746-30-9
(20) Trans-2-hexenaldimetylacetal 18318-83-7
(21) Hydroabietylalkohol 13393-93-6
(22) 4-Etoxifenol 622-62-8
(23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol 34131-99-2
(24) 7-Metoxikumarin 531-59-9
(25) 4-Metoxifenol 150-76-5
(26) 4-(p-Methoxifenyl)-3-buten-2-on 943-88-4
(27) 1-(p-Methoxifenyl)-3-buten-2-on 104-27-8
(28) Metyl-trans-2-butenoat 623-43-8
(29) 6-Metylkumarin 92-48-8
(30) 7-Metylkumarin 2445-83-2
(31) 5-Metyl-2,3-hexanedion 13706-86-0
(32) Costusrotolja (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9
(33) 7-Etoxi-4-metylkumarin 87-05-8
(34) Hexahydrokumarin 700-82-3
(35) Perubalsam, obearbetad (Exudat av Myroxylonpereirae (Royle) Klotzsch)) 8007-00-9
(36) 2-Pentyliden-cyklohexanon 25677-40-1
(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on 1117-41-5
(38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2
(39) Ambrettmysk (4-tert-butyl-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen) 83-66-9
(40) 4-fenyl-3-buten-2-on 122-57-6
(41) Amylkanelaldehyd 122-40-7
(42) Amylkanelalkohol 101-85-9
(43) Bensylalkohol 100-51-6
(44) Bensylsalicylat 118-58-1
(45) Kanelalkohol 104-54-1
(46) Kanelaldehyd 104-55-2
(47) Citral 5392-40-5
(48) Kumarin 91-64-5
(49) Eugenol 97-53-0
(50) Geraniol 106-24-1
(51) Hydroxicitronellal 107-75-5
(52) Hydroxi-metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd 31906-04-4
(53) Isoeugenol 97-54-1
(54) Ekmosseextrakt 90028-68-5
(55) Trämosseextrakt 90028-67-4
(56) Atranol (2,6-dihydroxi-4-metylbensaldehyd) 526-37-4
(57) Kloratranol (3-kloro-2,6-dihydroxi-4-metylbensaldehyd) 57074-21-2
(58) Metylheptinkarbonat 111-12-6

Spår av dessa doftämnen ska dock tillåtas förutsatt att förekomsten är tekniskt oundviklig enligt god tillverkningssed och koncentrationen inte överskrider 100 milligram per kilogram.

Bilaga II

Tabell över sådana allergiframkallande doftämnen vilka enligt 2 § ska anges på leksaken, på en etikett som fästs vid leksaken, på leksakens förpackning eller i en åtföljande broschyr om de används i en leksak i koncentrationer över 100 milligram per kilogram av leksaken eller beståndsdelar av denna

Nr Namn på det allergiframkallande doftämnet CAS-nummer
(1) Anisylalkohol 105-13-5
(2) Bensylbensoat 120-51-4
(3) Bensylcinnamat 103-41-3
(4) Citronellol 106-22-9, 1117-61-9, 7540-514
(5) Farnesol 4602-84-0
(6) Hexylkanelaldehyd 101-86-0
(7) Lilial 80-54-6
(8) d-Limonen 5989-27-5
(9) Linalol 78-70-6
(10) Denna punkt är inte längre i användning i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet
(11) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on 127-51-5
(12) Acetylcedren 32388-55-9
(13) Amylsalicylat 2050-08-0
(14) trans-Anetol 4180-23-8
(15) Bensaldehyd 100-52-7
(16) Kamfer 76-22-2, 464-49-3
(17) Karvon 99-49-0, 6485-40-1, 2244-16-8
(18) beta-Karyofyllen (ox.) 87-44-5
(19) Rose ketone-4 (Damaskenon) 23696-85-7
(20) alfa-Damaskon (TMCHB) 43052-87-5, 23726-94-5
(21) cis-beta-Damaskon 23726-92-3
(22) delta-Damaskon 57378-68-4
(23) Dimetylbensylkarbinylacetat (DMBCA) 151-05-3
(24) Hexadekanolakton 109-29-5
(25) Hexametylindanopyran 1222-05-5
(26) (DL)-Limonen 138-86-3
(27) Linalylacetat 115-95-7
(28) Mentol 1490-04-6, 89-78-1, 2216-51-5
(29) Metylsalicylat 119-36-8
(30) 3-metyl-5-(2,2,3-trimetyl-3-cyklopenten-1-yl)pent-4-en-2-ol 67801-20-1
(31) alfa-Pinen 80-56-8
(32) beta-Pinen 127-91-3
(33) Propylidenftalid 17369-59-4
(34) Salicylaldehyd 90-02-8
(35) alfa-Santalol 115-71-9
(36) beta-Santalol 77-42-9
(37) Sklareol 515-03-7
(38) alfa-Terpineol 10482-56-1, 98-55-5
(39) Terpineol (isomerblandning) 8000-41-7
(40) Terpinolen 586-62-9
(41) Tetrametylacetyloktahydronaftalener 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9
(42) Trimetylbensenpropanol (Majantol) 103694-68-4
(43) Vanillin 121-33-5
(44) Cananga odorata och ylangylangolja 83863-30-3, 8006-81-3
(45) Cedrus atlantica, barkolja 92201-55-3, 8000-27-9
(46) Cinnamomum cassia, bladolja 8007-80-5
(47) Cinnamomum zeylanicum, barkolja 84649-98-9
(48) Citrus aurantium amara, blomolja 8016-38-4
(49) Citrus aurantium amara, skalolja 72968-50-4
(50) Citrus bergamia, pressad skalolja 89957-91-5
(51) Citrus limonum, pressad skalolja 84929-31-7
(52) Citrus sinensis (syn.: Aurantium dulcis), pressad skalolja 97766-30-8, 8028-48-6
(53) Cymbopogon citratus/schoenanthus, oljor 89998-14-1, 8007-02-01, 89998-16-3
(54) Eucalyptus spp., bladolja 92502-70-0, 8000-48-4
(55) Eugenia caryophyllus, bladolja/blomolja 8000-34-8
(56) Jasminum grandiflorum/officinale 84776-64-7, 90045-94-6, 8022-96-6
(57) Juniperus virginiana 8000-27-9, 85085-41-2
(58) Laurus nobilis, fruktolja 8007-48-5
(59) Laurus nobilis, bladolja 8002-41-3
(60) Laurus nobilis, fröolja 84603-73-6
(61) Lavandula hybrida 91722-69-9
(62) Lavandula officinalis 84776-65-8
(63) Mentha piperita 8006-90-4, 84082-70-2
(64) Mentha spicata 84696-51-5
(65) Narcissus spp. Diverse, inklusive 90064-25-8
(66) Pelargonium graveolens 90082-51-2, 8000-46-2
(67) Pinus mugo 90082-72-7
(68) Pinus pumila 97676-05-6
(69) Pogostemon cablin 8014-09-3, 84238-39-1
(70) Rosenolja (Rosa spp.) Diverse, inklusive 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6
(71) Santalum album 84787-70-2, 8006-87-9
(72) Terpentin (olja) 8006-64-2, 9005-90-7, 8052-14-0

Bilaga III

Tabell över gränsvärden för överföring av de ämnen och blandningar som avses i 4 §

Ämne milligram i ett kilo-gram torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial milligram i ett kilo-gram vätskeformigt eller klibbigt lek-saksmaterial milligram i ett kilo-gram avskavt lek-saksmaterial
1. Aluminium 2 250 560 28 130
2. Antimon 45 11,3 560
3. Arsenik 3,8 0,9 47
4. Barium 1 500 375 18  750
5. Bor 1 200 300 15  000
6. Kadmium 1,3 0,3 17
7. Krom (III) 37,5 9,4 460
8. Krom (VI) 0,02 0,005 0,053
9. Kobolt 10,5 2,6 130
10. Koppar 622,5 156 7 700
11. Bly 2,0 0,5 23
12. Mangan 1 200 300 15 000
13. Kvicksilver 7,5 1,9 94
14. Nickel 75 18,8 930
15. Selen 37,5 9,4 460
16. Strontium 4 500 1 125 56  000
17. Tenn 15  000 3 750 180 000
18. Organiskt tenn 0,9 0,2 12
19. Zink 3 750 938 46  000

Ovannämnda gränsvärden ska inte tillämpas på leksaker eller delar av leksaker som på grund av sin tillgänglighet, funktion, volym eller massa uppenbarligen inte kan utgöra någon fara till följd av att barnen suger, slickar, sväljer eller har långvarig hudkontakt med leksakerna, när de används på avsett eller förutsebart sätt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.