349/2021

Helsingfors den 22 april 2021

Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2020

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013):

1 §

Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättning för år 2020 för handhavande av de uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) enligt följande:

035 Brändö kommun 1 088 €
043 Eckerö kommun 1 575 €
060 Finströms kommun 9 040 €
062 Föglö kommun 2 551 €
065 Geta kommun 2 963 €
076 Hammarlands kommun 5 814 €
170 Jomala kommun 8 702 €
295 Kumlinge kommun 1 313 €
318 Kökars kommun 863 €
417 Lemlands kommun 2 401 €
438 Lumparlands kommun 1 125 €
478 Mariehamns stad 75 €
736 Saltviks kommun 5 889 €
766 Sottunga kommun 675 €
771 Sunds kommun 3 601 €
941 Vårdö kommun 2 325 €
  50 000 €
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

Helsingfors den 22 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.