339/2021

Helsingfors den 22 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag (509/2020) 2 § och bilagan, sådana de lyder i förordning 1028/2020, som följer:

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.


Denna förordning träder i kraft den 26 april 2021.

Helsingfors den 22 april 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Ledande sakkunnig
Maija Lönnqvist

Bilaga

Verksamhetsområden som omfattas av temporärt kostnadsstöd för företag

Verksamhetsområde
01630 Bearbetning av skördade växter
07290 Utvinning av annan malm
08112 Brytning av kalksten, gipssten, kritsten och dolomit
08920 Torvutvinning
09100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
10310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
10520 Glasstillverkning
10620 Stärkelsetillverkning
10810 Sockertillverkning
10890 Framställning av andra livsmedel
10910 Framställning av beredda fodermedel
11010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
13200 Vävnadstillverkning
13300 Blekning, färgning och annan textilberedning
13930 Tillverkning av mattor
14110 Tillverkning av läder- och skinnkläder
14130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
14140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
14190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
14200 Tillverkning av pälsvaror
14390 Tillverkning av andra trikåvaror
15110 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
15120 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.
17230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
18130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
18200 Reproduktion av inspelningar
20200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
20420 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
20530 Tillverkning av eteriska oljor
23190 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror
23410 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
23440 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
23690 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
23910 Slipmedelstillverkning
24200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
24330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
24510 Gjutning av järn
25210 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
25710 Tillverkning av bestick
26400 Tillverkning av hemelektronik
26700 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
27110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
28910 Tillverkning av maskiner för metallurgi
28920 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
28930 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
28940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
28990 Tillverkning av övriga specialmaskiner
29310 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer
30110 Byggande av fartyg och flytande materiel
30300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
30910 Tillverkning av motorcyklar
32110 Prägling av mynt
32130 Tillverkning av bijouterier o.d.
32910 Tillverkning av borstbinderiarbeten
33160 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
46160 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
46170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
46240 Partihandel med hudar, skinn och läder
46421 Partihandel med kläder
46422 Partihandel med skodon
46480 Partihandel med ur och guldsmedsvaror
46492 Partihandel med böcker
46496 Partihandel med leksaker och spel
46620 Partihandel med verktygsmaskiner
46650 Partihandel med kontorsmöbler
47241 Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror
47242 Specialiserad butikshandel med sötsaker
47630 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild
47711 Specialiserad butikshandel med damkläder
47712 Specialiserad butikshandel med herrkläder
47714 Specialiserad butikshandel med pälsvaror och läderkläder
47715 Specialiserad butikshandel med mössor och hattar
47719 Allmän detaljhandel med kläder
47721 Specialiserad butikshandel med skodon
47722 Specialiserad butikshandel med väskor
47770 Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
47782 Specialiserad butikshandel med fotoartiklar
47785 Specialiserad butikshandel med presentartiklar och hobbyartiklar
47793 Auktionskammare
47799 Specialiserad butikshandel med andra begagnade varor
47820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon
47890 Torg- och marknadshandel med övriga varor
47990 Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad
49310 Kollektivtrafik
49320 Taxitrafik
49391 Reguljär fjärrtrafik med buss
49392 Chartertrafik med buss
49399 Övrig landtransport, passagerartrafik
50101 Havssjöfart, passagerartrafik
50102 Kustsjöfart, passagerartrafik
51101 Reguljär lufttransport
51102 Icke-reguljär lufttransport
52213 Avgiftsbelagd parkering
52230 Stödtjänster till lufttransport
55101 Hotell
55109 Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar
55201 Vandrarhem
55209 Semesterbyar och liknande inkvartering
55300 Campingplatsverksamhet
55901 Internat och pensionat
55902 Gårdsturism, bed & breakfast
55903 Uthyrning av semesterstugor
55909 Inkvarteringsverksamhet som inte klassificerats på annat håll
56101 Restauranger
56102 Café-restauranger
56210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
56290 Övrig catering- och centralköksverksamhet
56301 Öl- och drinkbarer
56302 Caféer och kaffebarer
58141 Utgivning av lokaltidningar och tidningar som utkommer mera sällan
58290 Utgivning av annan programvara
59120 Efterproduktion av film, video och TV-program
59130 Film-, video- och TV-programdistribution
59140 Filmvisning
59200 Ljudinspelning och fonogramutgivning
73120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
74202 Fotoframkallning
74901 Programbyråer och managertjänster
74909 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
77120 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
77220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
77290 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
77310 Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
77340 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
77350 Uthyrning och leasing av flygplan
78100 Arbetsförmedling och rekrytering
78200 Personaluthyrning
79110 Resebyråverksamhet
79120 Researrangemang
79900 Turist- och bokningsservice
80100 Säkerhetsverksamhet
80300 Spanings- och detektivverksamhet
82300 Arrangemang av kongresser och mässor
85100 Utbildning på förskolenivå
85200 Utbildning på lägre grundnivå
85312 Gymnasieutbildning
85320 Yrkesutbildning på mellannivå
85520 Musik- och dansutbildning
85530 Trafikskoleverksamhet
85591 Folkhögskolor, medborgarinstitut o.d.
85592 Utbildningscentraler
85593 Språkskolor och -institut
85599 Övriga utbildningsenheter
85600 Stödverksamhet för utbildningsväsendet
86102 Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem
86901 Fysioterapi
86903 Diagnostisk bildbehandling
87101 Boende med sjuksköterskevård för äldre
87204 Boende med särskild service för personer med missbruksproblem
87902 Mödra- och skyddshem
87909 Andra anstalter och annat boende med särskild service
88911 Barndaghem
88991 Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer
88992 Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer
88993 Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem
90010 Artistisk verksamhet
90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet
90040 Drift av teatrar, konserthus o.d.
91020 Museiverksamhet
91040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
92000 Spel- och vadhållningsverksamhet
93110 Drift av sportanläggningar
93120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
93130 Drift av gymanläggningar
93190 Annan sportverksamhet
93210 Nöjes- och temaparksverksamhet
93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet
94110 Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
94120 Intressebevakning inom yrkesorganisationer
94200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
94910 Verksamhet i religiösa samfund
94920 Verksamhet i politiska organisationer
94991 Organisationer som betjänar forskning och kultur
94999 Övriga organisationer
95250 Reparation av ur och guldsmedsvaror
96011 Tvätteriverksamhet för företag
96021 Herr- och damfrisering
96040 Kroppsvård
99000 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.