337/2021

Helsingfors den 20 april 2021

Miljöministeriets förordning om ändring av 26 och 29 § i miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning (1183/2020) 26 §:n 2 punkten och 29 §:n 1 punkten som följer:

26 §
Beslutanderätt för direktören för förvaltning och internationella ärenden

Direktören för förvaltning och internationella ärenden avgör ärenden som gäller


2) dispositionsplanerna för och användningen av anslag som anvisats för ministeriets gemensamma omkostnader med undantag av anslag som anvisats i enlighet med 27 och 28 §,


29 §
Beslutanderätt för chefen för en enhet

Chefen för en enhet avgör, om inte annat föreskrivs nedan, ärenden som enheten handlägger och som gäller

1) användningen av anslag som anvisats i dispositionsplanen till utgiftsposter på högst 50 000 euro med undantag av de ärenden som föreskrivs i 22 § 9 punkten, samtDenna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

Helsingfors den 20 april 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsdirektör
Riitta Rönn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.