334/2021

Helsingfors den 15 april 2021

Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Ungern om skydd för investeringar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Den genom notväxling den 23 mars 2021 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Ungerns regering ingångna överenskommelsen om uppsägning av den i Budapest den 6 juni 1988 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Ungerns regering om skydd för investeringar (FördrS 19 och 20/1989) träder i kraft den 22 april 2021 enligt vad som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 22 april 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ungern om skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen (393/1989).

U 3/2020
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 29/2021)

Helsingfors den 15 april 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Handelsrådet
Kimmo Sinivuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.