317/2021

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets beslut och förordningar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs följande beslut och förordningar av jord- och skogsbruksministeriet:

1) jord- och skogsbruksministeriets beslut om analys- och testmetoder för rå mjölk, mjölk för tillverkning av mjölkbaserade produkter och värmebehandlad konsumtionsmjölk (11/VLA/98),

2) jord- och skogsbruksministeriets beslut om bakteriologisk undersökning vid köttbesiktning (1/VLA/2000),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om påvisandet med mikrobiologisk metod av mikrobläkemedelssubstanser vid köttbesiktning (21/VLA/2001).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

Helsingfors den 13 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Anna-Maija Grönlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.