313/2021

Helsingfors den 15 april 2021

Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten (1258/2011).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

Helsingfors den 15 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Hannu Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.