308/2021

Helsingfors den 16 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 2 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer (1105/2020), sådan den lyder delvis ändrad i förordning 307/2021 ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Vacciner som används och vaccinationsordning

De som i 2021 års kommunalval fungerar som ordförande eller vice ordförande för eller medlem eller ersättare i de valbestyrelser som avses i 15 § 1 mom. 2 punkten i vallagen (714/1998) eller är sådana i 17 § i den lagen avsedda valförrättare som sköter hemmaröstning jämställs i vaccinationsordningen med den befolkningsgrupp som avses i 2 mom. 1 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 19 april 2021.

Helsingfors den 16 april 2021

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Valdirektör
Arto Jääskeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.