303/2021

Helsingfors den 15 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 4 § i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

4 §
Beviljande av och villkor i dispens för jakt på vilt

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte, om dispensen beviljas för forskning.Denna förordning träder i kraft den 19 april 2021.

Helsingfors den 15 april 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Teemu Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.