301/2021

Helsingfors den 15 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (258/2021) 2 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i förordning 275/2021, som följer:

2 §
Begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning enligt område i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I förplägnadsrörelser vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet består av att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal enligt livsmedelslagen (23/2006) ska utrymmena inomhus och utomhus hållas stängda för kunder i följande landskap:

1) Nyland,

2) Egentliga Finland,

3) Satakunta,

4) Egentliga Tavastland,

5) Birkaland,

6) Päijänne-Tavastland,

7) Kymmenedalen,

8) Södra Karelen,

9) Södra Savolax,

10) Norra Karelen,

11) Mellersta Finland,

12) Österbotten.

I andra än i 1 mom. avsedda förplägnadsrörelser ska utrymmena inomhus och utomhus hållas stängda för kunder i följande landskap:

1) Nyland,

2) Egentliga Finland,

3) Satakunta,

4) Egentliga Tavastland,

5) Birkaland,

6) Päijänne-Tavastland,

7) Kymmenedalen,

8) Södra Karelen,

9) Södra Savolax,

10) Norra Karelen,

11) Mellersta Finland,

12) Österbotten.Denna förordning träder i kraft den 16 april 2021.

Helsingfors den 15 april 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Liisa Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.