296/2021

Helsingfors den 8 april 2021

Statsrådets förordning om överenskommelsen med Danmark om ändring av överenskommelsen om en kulturfond för Finland och Danmark

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Den i Köpenhamn den 11 december 2020 mellan Finland och Danmark ingångna överenskommelsen om ändring av överenskommelsen av den 14 april 1981 mellan Finland och Danmark om en kulturfond för Finland och Danmark träder i kraft den 19 april 2021 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av republikens president den 11 december 2020. Noterna om godkännandet har utväxlats den 19 mars 2021.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2021.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 27/2021)

Helsingfors den 8 april 2021

Forsknings- och kulturminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Satu Paasilehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.