295/2021

Helsingfors den 8 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av 1 a § i stadsrådets förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/1982) 1 a §, sådant det lyder i förordning 843/2014, som följer:

1 a §
Räntestödslånets maximibelopp

Beroende på vilken kommun bostaden är belägen kan som räntestödslån godkännas högst en så stor del av reciprocitetslån som följer:

Kommun där bostaden är belägen Lånets maximibelopp, euro
1. Helsingfors 215 000
2. Esbo, Vanda och Grankulla 160 000
3. Tammerfors och Åbo 140 000
4. Övriga kommuner 120 000

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2021.

På lån som lyfts före ikraftträdandet av denna förordning, tillämpas bestämmelserna dock fortfarande sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 8 april 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.