284/2021

Helsingfors den 9 april 2021

Lag om ändring av 1 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 1 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) finansiering av terrorism verksamhet enligt 34 a kap. 5, 5 a och 5 b § i strafflagen,Denna lag träder i kraft den 15 april 2021.

RP 135/2020
LaUB 2/2021
RSv 19/2021

Helsingfors den 9 april 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.