279/2021

Helsingfors den 9 april 2021

Lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 7 kap. 5 §, sådan den lyder i lag 1278/2015, som följer:

7 kap.

Regelbunden informationsskyldighet

5 §
Offentliggörande av bokslut och verksamhetsberättelse

En emittent ska offentliggöra sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse utan obefogat dröjsmål senast tre veckor före den bolagsstämma där bokslutet ska framläggas för fastställelse, dock senast fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång.


Denna lag träder i kraft den 10 april 2021.

Lagens 7 kap. 5 § gäller till utgången av 2021.

RP 24/2021
EkUB 5/2021
RSv 25/2021
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/337 (32021R0337), EUT 68, 26.2.2021, s. 1

Helsingfors den 9 april 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.