278/2021

Helsingfors den 8 april 2021

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter

Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter (811/2020) en ny 11 a §, som följer:

11 a §

Avvikande bestämmelse om skattedeklarationens inlämningstid

Med avvikelse från vad som bestämts i 11 § ska de samfund och samfällda förmåner för vilka räkenskapsperioden går ut i december 2020 lämna en skattedeklaration före utgången av maj månad 2021.


Detta beslut träder i kraft den 8 april 2021.

Helsingfors den 8 april 2021

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande sakkunnig
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.