268/2021

Helsingfors den 31 mars 2021

Statsrådets förordning om det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den tidsfrist för ikraftträdande av avvikande bestämmelser som avses i artikel 7.3 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Oslo den 29 mars 2021 genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den tidsfrist för ikraftträdande av avvikande bestämmelser som avses i artikel 7.3 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Norges regering (FördrS nr 41 och 42/2017) är i kraft från den 29 mars 2021 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 25/2021)

Helsingfors den 31 mars 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Tapio Hakaste

Bilaga: Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.