258/2021

Helsingfors den 28 mars 2021

Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § 4 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006), sådant det lyder i lag 257/2021:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de områden i vilka förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder samt om de förplägnadsrörelser med tillhörande utrymmen i vilka begränsningarna ska iakttas under de undantagsförhållanden som avses i 3 a § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006).

2 §
Begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning enligt område i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I förplägnadsrörelser vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet består av att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal enligt livsmedelslagen (23/2006) ska utrymmena inomhus och utomhus hållas stängda för kunder i följande landskap och i landskapet Lappland i följande kommun:

1) Nyland,

2) Egentliga Finland,

3) Satakunta,

4) Egentliga Tavastland,

5) Birkaland,

6) Päijänne-Tavastland,

7) Kymmenedalen,

8) Södra Karelen,

9) Södra Savolax,

10) Norra Savolax,

11) Norra Karelen,

12) Mellersta Finland,

13) Österbotten,

14) Norra Österbotten,

15) Kittilä.

I andra än i 1 mom. avsedda förplägnadsrörelser ska utrymmena inomhus och utomhus hållas stängda för kunder i följande landskap och I landskapet Lappland i följande kommun:

1) Nyland,

2) Egentliga Finland,

3) Satakunta,

4) Egentliga Tavastland,

5) Birkaland,

6) Päijänne-Tavastland,

7) Kymmenedalen,

8) Södra Karelen,

9) Södra Savolax,

10) Norra Savolax,

11) Norra Karelen,

12) Mellersta Finland,

13) Österbotten,

14) Norra Österbotten,

15) Kittilä.

Med utrymme inomhus avses i denna förordning ett slutet utrymme med tak, golv och väggar samt ett sådant utrymme i förplägnadsrörelsen där man genom att foga till en plan yta kan konstruera ett slutet utrymme.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021. Förordningen gäller till och med den 18 april 2021.

Helsingfors den 28 mars 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Liisa Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.