249/2021

Helsingfors den 26 mars 2021

Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet (1197/2014) 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom., sådana de lyder i lag 360/2017, som följer:

4 §
Proportionell förvaltningsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell förvaltningsavgift och avgiftens belopp i procent av avgiftsgrunden samt vilka som är avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgiftsbelopp i procent av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,0008
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,0008
filial till ett utländskt EES-kreditinstitut, kategori A omslutning av den kalkylmässiga balansräkningen 0,0002
filial till ett utländskt EES-kreditinstitut, kategori B omslutning av den kalkylmässiga balansräkningen 0,0006
filial till ett tredjelands kreditinstitut omslutning av den kalkylmässiga balansräkningen 0,0006
värdepappersföretag som avses i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag omsättning 0,03
tredjeländers värdepappersföretag som avses i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag omsättning 0,03

5 §
Grundavgift

Grundavgiftens belopp i euro samt vilka som är avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgift i euro
affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/ 2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 1 000
sparbank enligt 1 § i sparbankslagen 1 000
andelsbank eller kreditinstitut i andelslagsform enligt 1 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 1 000
annat kreditinstitut 1 000
centralinstitut för en sammanslutning av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 1 000
holdingföretag för ett kreditinstitut 1 000
filial till ett utländskt EES-kreditinstitut, kategori A 1 000
filial till ett utländskt EES-kreditinstitut, kategori B 1 000
filial till ett tredjelands kreditinstitut 1 000
värdepappersföretag som avses i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 1 000
tredjeländers värdepappersföretag som avses i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 1 000
värdepapperscentral 25 000


Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 171/2020
EkUB 3/2021
RSv 12/2021

Helsingfors den 26 mars 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.