231/2021

Helsingfors den 26 mars 2021

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (412/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019. Lagens 17 § 7 mom. gäller till och med den 31 mars 2023.Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 237/2020
KoUB 6/2021
RSv 17/2021

Helsingfors den 26 mars 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.