223/2021

Helsingfors den 19.3.2021

Utrikesministeriets förordning om om sättande i kraft av avtalet med Kenya om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer-finansieringsinstrumentet

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §

Det i Nairobi den 23 februari 2021 undertecknade avtalet om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer-finansieringsinstrumentet träder i kraft den 24 april 2021 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 24 april 2021.

(Överenskommelsen är tillgänglig i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi och på utrikesministeriet som också ger närmare information om den på finska och svenska)

Helsingfors den 19.3.2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Enhetschef
Pekka Hirvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.