222/2021

Helsingfors den 23 mars 2021

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Ålands självstyrelse 100 år ändring

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2021 ges det ut ett jubileumsmynt i silver med temat Ålands självstyrelse 100 år och valören 20 euro.

2 §

Jubileumsmyntet tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 25,5 ± 0,5 gram. Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. Myntet har en slitrand.

4 §

Jubileumsmyntet är specialpräglat och botten är då spegelblank. Figurerna har avbildats med matt yta på en spegelblank botten. Jubileumsmyntet har en helt slät kant.

Av jubileumsmynten får högst de 500 första exemplaren numreras i hela hundratal.

5 §

Bilderna och inskrifterna på den plana ytorna av jubileumsmyntet är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens släktnamnsinitial K och myntverket i Litauens logotyp.

6 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns ett skärgårdslandskap som består av reliefer. På den nedra halvan av teckensidan finns en farled i havet med sjömärken, fören på en båt och en hand som håller i en kompass. På myntets horisontella mittlinje finns det en horisont. På den övre halvan av myntet finns det en himmel och moln. Texten AHVENANMAAN ITSEHALLINTO 100 VUOTTA löper i bågform längs myntets nedre kant. Texten ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE 100 ÅR löper i bågform längs myntets övre kant. Vid myntets kanter mellan texterna finns det två kvadratiska lutande reliefer, en på myntets vänstra sida och en på myntets högra sida.

På myntets valörsida finns en profilbild av ett människohuvud. Inuti profilbilden finns reliefer av fåglar, fiskar, ett segelfartyg, ett kryssningsfartyg, en hjort, en åländsk midsommarkrona och en gullviva. Texten SUOMI 2021 FINLAND löper i bågform längs myntets övre kant. I mitten av myntet löper en horisontell linje. Ovanför den horisontella linjen på myntets högra sida finns valörbeteckningen 20 €. Myntverket i Litauens logotyp och myntutformarens släktnamnsinitial K finns under varandra under den horisontella linjen på myntets högra sida.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2021.

Helsingfors den 23 mars 2021

Finansminister
Matti Vanhanen

Specialsakkunnig
Peppiina Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.