218/2021

Helsingfors den 18 mars 2021

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i och bilagan till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020 (8/2020) 6 § 1 mom. och bilagan till förordningen som följer:

6 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utifrån genomsnittet av den lagringsvolym som berättigar till stöd beträffande trädgårdsprodukter som finns i lager den 1 november 2020 och den 15 december 2020, beviljas till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m³
Maskinellt kylda lager 6,1
Övriga lager 3,7


Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2021.

Helsingfors den 18 mars 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Bilaga

MAXIMIBELOPPET AV STÖD

stödbelopp, miljoner euro
Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 6,50
Stöd för växthusproduktion 10,03
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter 0,87

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.