214/2021

Helsingfors den 11 mars 2021

Statsrådets förordning om ändring av 3 a § i förordningen om utsökningsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om utsökningsavgifter (35/1995) 3 a §, sådan paragrafen lyder i förordning 809/2009, som följer:

3 a §
Redovisningsavgift

För varje belopp som redovisas till en borgenär ska borgenären i redovisningsavgift betala 1,45 % av beloppet, dock högst 5 000 euro per gång.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

Helsingfors den 11 mars 2021

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas Blomqvist

Regeringsråd
Terhi Salmela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.