206/2021

Helsingfors den 10 mars 2021

Utrikesministeriets förordning om avtalet med Kenya om programstöd för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och vattenresurshantering i Kenyas landsbygdsområden

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §

Det i Nairobi den 10 oktober 2014 mellan Finland och Kenya ingångna avtalet om programstöd för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och vattenresurshantering i Kenyas landsbygdsområden, sådant det lyder ändrat genom skriftväxling den 20 september 2017, den 8 februari 2019, den 7 februari 2020 och den 14 september 2020, är i kraft enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i avtalet och i dess ändringar genom skriftväxling den 20 september 2017, den 8 februari 2019, den 7 februari 2020 och den 14 september 2020 ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.

(Avtalet är tillgängligt i utrikesministeriets föreskriftssamling. Utrikesministeriet ger också närmare information om det på finska och svenska.)

Helsingfors den 10 mars 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Enhetschef 
Theresa Zitting

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.