205/2021

Helsingfors den 11 mars 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå (605/2020) 1 § och det inledande stycket i 2 § som följer:

1 §
Målen för forskning i socialt arbete på universitetsnivå

Målet år 2021 för den forskning i socialt arbete på universitetsnivå som finansieras med stöd av 60 c § i socialvårdslagen (1301/2014) är att stärka forskning i socialt arbete som syftar till att utveckla servicesystemet inom social- och hälsovården och att på så sätt stödja att forskningsrön används i det sociala arbetet.

2 §
Insatsområdena för forskning i socialt arbete på universitetsnivå

Insatsområdena år 2021 för den forskning i socialt arbete på universitetsnivå som finansieras med stöd av 60 c § i socialvårdslagen ärDenna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.

Helsingfors den 11 mars 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Socialråd
Juha Luomala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.