204/2021

Helsingfors den 11 mars 2021

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 1 § i statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram (460/2018), sådan paragrafen lyder i förordning 683/2020, nya 122 a- och 122 b-punkter som följer:

1 §

Inom ramen för statsbudgeten kan skyddsupplagringsavtal ingås om skyddsupplagring av de läkemedelssubstanser, hjälpsubstanser, tillsatsämnen och förpackningsmaterial som förtecknats i 1 § statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel (1114/2008) samt följande varor, hänförliga till tulltariffens inom parentes nämnda positioner:


122 a) tråd av koppar (74.08),

122 b) tvinnad tråd (74.13),Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.

Helsingfors den 11 mars 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Konsultativ tjänsteman
Pertti Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.