193/2021

Helsingfors den 11 mars 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen (187/2021) 2 och 3 § som följer:

2 §

De befogenheter att styra verksamhetsenheterna för social- och hälsovården som anges i 86 § i beredskapslagen får utövas i hela landet med undantag för landskapet Åland.

3 §

Kommunens i 88 § 1 punkten i beredskapslagen avsedda rätt att avstå från iakttagandet av de frister som föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) vid ordnande av icke brådskande vård får utövas i hela landet med undantag för landskapet Åland.


Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021.

Helsingfors den 11 mars 2021

Statsminister
Sanna Marin

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.