191/2021

Helsingfors den 9 mars 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2021

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2021 (936/2020) 3 § som följer:

3 §
Uttagande och efterskänkning av avgifter i vissa fall

Avgifter enligt 1 och 2 § tas ut även när ansökan avslås.

En avgift enligt 1 § och 2 § 1 mom. 2 punkten kan efterskänkas om prestationen är riktad till statens eller en kommuns utbildnings- eller kulturverksamhet eller allmännyttig verksamhet som främjar den allmänna kulturverksamheten.Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2021.

Helsingfors den 9 mars 2021

Forsknings- och kulturminister
Annika Saarikko

Regeringssekreterare
Elina Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.